ESKİ GÖÇMENLERİN BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI ALMASI

Zorunlu olarak ya da kendi istekleri ile özellikle 1951 ile 1978 yılı arasındaki dönemde Bulgaristan’dan göç eden kişiler, Bulgaristan vatandaşlığı başvurularında ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir. Bulgaristan göçmenlerine tanınan bu özel başvuru hakkından faydalanmak ise bazı temel ön koşullara bağlanmıştır. Bulgaristan göçmenlerinin hangi tarihte Türkiye’ye göç ettiğinin bilinmesi, tabi olunan göç rejiminin tespiti açısından önem taşıyacaktır. Bulgaristan hükümeti, farklı tarihlerde yapılan göçlerde farklı rejimler uygulamış, temel olarak 1951 ve 1978 yıllarında yapılan iki büyük göç için vatandaşlıktan çıkarma işlemini derhal gerçekleştirmişse de sonrasında olan göçler için vatandaşlıktan çıkarma işlemi yapılmayarak bu kişilerin turist olarak kabul edilmesi yoluna gidilmiştir.

bg vatandaşlığı

GÖÇMENLERE VERİLECEK BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI KOŞULLARI NELERDİR?

Farklı dönemlerde oluşan göç dalgaları ile ülkelerini terk eden ve vatandaşlıktan çıkarılan Bulgaristan göçmenleri için yeniden Bulgaristan vatandaşlığı almanın yöntem ve koşulları Bulgaristan hükümeti tarafından belirlenmiştir. Buna göre, eski göçmenlerin vatandaşlık başvurusu için ilk olarak Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvurarak vatandaşlık tespiti yaptırmaları gerekecektir. Tespit başvurusu aşamasında eğer göç esnasında isim değişikliği yapılmışsa; isim denklik belgesi alınarak, doğum tarihi hatalı olarak kaydedilmişse Bulgaristan’dan alınacak doğum belgesinin Türkiye’de yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılarak başvuru adımına devam edilmesi gerekecektir. Bulgaristan vatandaşlık tespiti için istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak hazırlanarak başvuru aşamasına geçilmesi sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstenilen tüm bilgi ve belgelere ek olarak kişinin Bulgaristan vatandaşlığı esnasında sahip olduğu belgeler duruyorsa bunların da birer örnekleri başvuru belgelerine eklenmelidir. Başvuru sonucunda kişinin vatandaşlık hakkına sahip olup olmadığı bilgisi Bulgaristan hükümeti tarafından bildirilecektir.

Vatandaşlık tespiti işlemleri başta olmak üzere; isim denkliği belgeleme, doğum tarihi tespiti, muhacir belgesi alma, vatandaşlık başvurusunda bulunma işlemlerinin her biri ciddi bir özen ve bir aydan 12 aya kadar değişen önemli süreler gerektirir. Bu aşamalarda yapılacak hatalar süreci uzatabileceği gibi olumsuz sonuçlanmasına da neden olabilmektedir. Eski göçmenlerin Bulgaristan Başvuru Sonucu olarak RET cevabı alması durumunda ise uzun prosedür aşaması kullanılarak ortalama 5 ila 7 yıl sürebilecek ciddi bir başvuru sürecinden geçmesi gerekebilmektedir. Hatasız, hızlı ve tek seferde olumlu sonuca ulaşmak için firmamızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Vereceğiniz vekalet ile tüm başvuru ve evrak işlemleriniz firmamız tarafından yapılarak sürecin en hızlı şekilde olumlu olarak tamamlanması sağlanacaktır.

KİMLER ESKİ GÖÇMEN BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Bulgaristan göçmeni kişi hayattaysa kendisi, değilse resmi mirasçıları tarafından yapılacak Bulgaristan vatandaşlık tespiti başvurusu ile Bulgaristan vatandaşlığı başvuru işlemleri başlatılabilir. Bir üst nesil için başvuru olumlu olarak tamamlanıp vatandaşlık verilmesi durumunda bir alt neslin de başvuru hakkı açılacaktır. 1950 yılı öncesinde göç edenler için genel olarak kısa prosedür ile başvuru işlemleri toplamda 12-24 ay arasında sonuçlanarak vatandaşlık hakkı verilebilmektedir. Bu tarih sonrasında göç edenler ve başvuru aşamalarında sorun yaşayanlar için süreç 5 ile 7 yıl arası sürebilmektedir.

"Vereceğiniz vekalet ile tüm başvuru ve evrak işlemleriniz firmamız tarafından yapılarak sürecin en hızlı şekilde olumlu olarak tamamlanması sağlanacaktır."